Gebr. de Hollander B.V. specialiseert zich voornamelijk in het metselen aan waterbouwkundige objecten. Hieronder vallen onder andere bruggen. Hierbij verwerken wij de chemische specie van Poltec, in het brugdek, om waterdichtheid te garanderen en hierdoor betonrot tegen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld de monumentale “Doelenbrug” in Leiden voorzien van een nieuw gemetseld brugdek.

Daarnaast specialiseren wij ons ook in het herstellen van kademuren en walstoepjes. De grachten in oude binnensteden zijn één van de visitekaartjes van een stad en deze moeten dus ook goed onderhouden worden!

Zo kunt u ons bijna het hele jaar vinden in de grachten van Leiden, waar wij het onderhoud aan bruggen, kademuren en walstoepen uitvoeren.

200

Km gracht in Nederland

Jaarlijks voeren wij verschillende Specialistisch Metselwerkprojecten uit. Hieronder vallen bijvoorbeeld brugdekken en kunstwerken zoals bijvoorbeeld het Medaillon van Leiden. Ook het restaureren van walmuren en –stoepen vallen onder onze specialisatie.

Specialistisch metselwerk laten uitvoeren?

Projecten

Medaillon van Leiden restaureren

In de opdracht van Wallaard heeft Gebr. de Hollander het historische, monumentale medaillon van Leiden gerestaureerd.

Kademuren en walstoepjes, Leiden

De gemeente Leiden kent kilometers kademuren, walstoepjes en bruggen.

Doelenbrug geheel gerenoveerd

De Doelenbrug in Leiden, een monumentale brug.