De gemeente Leiden kent kilometers kademuren, walstoepjes en bruggen.

Gebr. de Hollander specialiseert zich in het onderhoud van deze waterbouwkundige objecten. Door middel van schoonspuiten, hakken en voegen wordt er een als het waren een make-over gegeven aan het aangezicht van de stad.