De oeverbescherming aan de Witte Singel te Leiden was in slechte staat. De gemeente heeft het traject van 1,5km aanbesteed onder een UAV-GC contract. Hierbij mocht de aannemer kiezen voor een nieuw houten damwand of een eigen idee, zolang het maar de zelfde levensduur had.

Gebr. de Hollander kwam toen met een effectief, goedkoper en duurzamer systeem: het GDH-Schot ©

Door gebruik van dit overzetsysteem kon ook één groot knelpunt bijna compleet worden omzeild, namelijk: Vervuilde grond.