Gebr. De Hollander
Galgweg 3
2391 MV Hazerswoude
T 071 - 3415533
F 071 - 3413316
E info@gebroedersdehollander.nl

Uitgraven bouwput

In2009 hebben we bij Beukeboom een bouwput uitgegraven voor het bouwen van een nieuwe koeienstal. Dit is gedaan met één 22 tons rupskraan en 2 trekkers. Alle uitkomende grond isca. 300 m verder op een weiland uitgereden. Ook zijn hier diverse funderingslagen aangebracht op het terrein voor de voorraad bunkers.

Uitgraven bouwput

Uitgraven bouwput Uitgraven bouwput Uitgraven bouwput Uitgraven bouwput